Przeznaczony jest do wykonania wysokiej jakości zapraw czy betonów na terenie budowy oraz drobnej prefabrykacji.

 

W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych, Firma LafargeHolcim w Polsce wprowadziła innowacyjną linię cementów workowanych o odpowiednio dobranych parametrach technicznych i właściwościach roboczych dedykowanych do poszczególnych rodzajów prac.
Cement Standard® – do prac ogólnobudowlanych, cement Ekspert® o podwyższonej wytrzymałości do betonu oraz cement Specjal® do specjalnych zastosowań.

 

Lafarge Cement uzyskał prawo używania znaku jakości „Pewny Cement” przyznawanego przez Kapitułę Stowarzyszenia Producentów Cementu. Jest to dowód, że LafargeHolcim w Polsce spełnia najwyższe normy techniczne dotyczące parametrów swoich produktów na wszystkich etapach: produkcji, konfekcjonowania i dystrybucji.

 

Expert

Cement Ekspert® – to cement o podwyższonej klasie wytrzymałości ponad 42,5 MPa – stosowany wszędzie tam, gdzie musimy uzyskać wytrzymałe i trwałe betony w bardzo krótkim czasie.

Ekspert® to cement portlandzki popiołowy – CEM II/B-V 42,5 N. Dzięki wysokiej wytrzymałości wczesnej oraz końcowej produkt ten idealnie sprawdza się do przygotowania betonów wysokich klas C16-C45 na placu budowy, na konstrukcje stropów, wieńców, belek, schodów i nadproży, a także fundamenty, posadzki czy prefabrykaty.

Wysokie wytrzymałości wczesne pozwalają na przyspieszenie tempa prac budowlanych, szybszą rotacje form
i szalunków. Podwyższona urabialność ułatwia lepsze wypełnianie form i szalunków oraz poprawia pompowalność mieszanki betonowej. Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji składników mineralnych użycie cementu Ekspert® zmniejsza ryzyko pojawienia się rys skurczowych, pustek i raków czy wykwitów na gotowych elementach.

 

Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie)*: wytwarzanego w cementowni Kujawy wytwarzanego w cementowni Małogoszcz
Powierzchnia właściwa 4 860 cm²/g 4 488 cm²/g
Początek czasu wiązania 186 min 273 min
Koniec czasu wiązania 248 min 358 min
Wytrzymałość na ściskanie po 2-dniach,

badana zgodnie z PN-EN 196-1

26,8 MPa 25 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28-dniach,

badana zgodnie z PN-EN 196-1

50,1 MPa 54,3 MPa
Gęstość właściwa 2,78 g/cm³ 2,84 g/cm³
Wodożądność 27,8% 32,4%
Zawartość siarczanów (jako SO3) 2,44% 2,77%
Zawartość chlorków (jako Cl) 0,077% 0,071%
Zawartość alkaliów (eq Na2O) 1,19% 1,18%

* Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów  kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

 

Specjal

Cement do środowisk narażonych na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych.

Specjal® to cement portlandzki CEM I 42,5 R o wysokiej wytrzymałości wczesnej i końcowej. Jego głównymi składnikami są klinkier portlandzki i regulator czasu wiązania. Dzięki zastosowaniu cementu Specjal® uzyskujemy trwałe i wytrzymałe zaprawy oraz betony na fundamenty, posadzki, elementy prefabrykowane, a także elementy konstrukcji narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie): Wytwarzanego w cementowni
Kujawy*
Wytwarzanego w cementowni
Małogoszcz**
Powierzchnia właściwa 3 341 cm²/g 3 150 cm²/g
Początek czasu wiązania 155 min 241 min
Koniec czasu wiązania 200 min 312 min
Wytrzymałość na ściskanie po 2-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1 28,9 MPa 27,1 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1 59 MPa 56,4 MPa
Gęstość właściwa 3,13 g/cm³ 3,08 g/cm³
Wodożądność 27,8% 27,7%
Zawartość siarczanów (jako SO3) 2,36% 3,27%
Zawartość chlorków (jako Cl) 0,079% 0,076%
Zawartość alkaliów (eq Na2O) 0,58 % 0,77%

* Podane wartości są wartościami średnimi za okres od X do XII 2014r. ** Podane wartości są wartościami średnimi za okres od X do XII 2014r. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

 

Standard

Cement uniwersalny o podwyższonej urabialności i przyczepności do podłoża, doskonały do prac ogólnobudowlanych.

Standard® to cement wieloskładnikowy – CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R.
Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, produkcji drobnych prefabrykatów czy stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego.
Standard® zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki, w tym znakomitej plastyczności i urabialności, a także podwyższonej przyczepności do podłoża, która ogranicza straty materiałowe. Zastosowanie produktu do przygotowywania zapraw ogranicza konieczność dodawania do nich wapna hydratyzowanego.

 

Na estetykę i trwałość konstrukcji lub elementów wykonanych na bazie cementu Standard® wpływa również obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych oraz niski skurcz betonu. Przy dozowaniu zgodnym z normami cement może być stosowany w warunkach braku zagrożenia agresją środowiska lub korozją albo w sytuacji ryzyka korozji spowodowanej karbonatyzacją.

 

Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie)*: wytwarzanego
w cementowni Kujawy
wytwarzanego w cementowni Małogoszcz
Powierzchnia właściwa 4 171 cm²/g 4 129 cm²/g
Początek czasu wiązania 182 min 255 min
Koniec czasu wiązania 223 min 328 min
Wytrzymałość na ściskanie po 2-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1 18,5 MPa 17,1 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1 39,2 MPa 43,1 MPa
Gęstość właściwa 2,86 g/cm³ 2,86 g/cm³
Wodożądność 25,4% 27,6%
Zawartość siarczanów (jako SO3) 2,19% 2,97%
Zawartość chlorków (jako Cl-) 0,067% 0,064%
Zawartość alkaliów (eq Na2O) 0,92% 1,11%

* Podane wartości są wartościami średnimi za okres od X do XII 2014 r. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią
oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.