Austrotherm EPS GRAFIT

Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM

Ważne wartości techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,031 W/mK
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu:
Wytrzymałość na zginanie: BS≥115 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni czołowych: TR≥100 kPa
Minimalna waga wyrobu: 13,5 kg/m3
Klasa reakcji na ogień: E

Austrotherm EPS

Austrotherm EPS 100

 

Ważne wartości techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,036 W/mK
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)≥100 kPa
Wytrzymałość na zginanie: BS≥150 kPa
Minimalna waga wyrobu: 18,0 kg/m3
Klasa reakcji na ogień: E

Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA

Ważne wartości techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,037 W/mK
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)≥80 kPa
Wytrzymałość na zginanie: BS≥125 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni czołowych: TR≥100 kPa
Minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m3
Klasa reakcji na ogień: E

Austrotherm EPS 040 FASSADA

Ważne wartości techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,040 W/mK
Wytrzymałość na zginanie: BS≥100 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni czołowych: TR≥100 kPa
Minimalna waga wyrobu: 12,5 kg/m3
Klasa reakcji na ogień: E

Austrotherm EXPERT

Austrotherm EPS 035 EXPERT

Ważne wartości techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,035 W/mK
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)≥120 kPa
Wytrzymałość na zginanie: BS≥170 kPa
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: WL(T)≤2 %
Klasa reakcji na ogień: E