Entries by marzena z

Jak działa rachunek powierniczy?

Działanie rachunku powierniczego nie jest skomplikowane. Kupujący, w miarę postępu budowy domu, wpłaca określone z góry w umowie transze na rachunek powierniczy, z którego potem bank wypłaca deweloperowi pieniądze. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Bank przekazuje pieniądze deweloperowi dopiero wtedy, gdy specjalista wizytujący budowę stwierdzi, że dany etap został zakończony zgodnie z harmonogramem. Co […]

Zasady zakupu domów krok po kroku

Kładziemy szczególny nacisk na politykę informacyjną i jasne zasady współpracy z klientami. Stąd dla wszystkich zainteresowanych Osiedle Brylantowym przygotowaliśmy krótki Przewodnik Klienta: KROK 1 Klient zainteresowany zakupem domu otrzymuje wzór umowy rezerwacyjnej, wzór umowy deweloperskiej, rzuty parteru i piętra, rysunek poglądowy z lokalizacją działki pod budynkiem oraz prospekt informacyjny. KROK 2 Podpisanie umowy rezerwacyjnej, która zobowiązuje […]