Jak działa rachunek powierniczy?

Działanie rachunku powierniczego nie jest skomplikowane. Kupujący, w miarę postępu budowy domu, wpłaca określone z góry w umowie transze na rachunek powierniczy, z którego potem bank wypłaca deweloperowi pieniądze. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Bank przekazuje pieniądze deweloperowi dopiero wtedy, gdy specjalista wizytujący budowę stwierdzi, że dany etap został zakończony zgodnie z harmonogramem.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

W przypadku firmy Budex wszelkie koszty prowadzenia rachunku powierniczego są ponoszone przez dewelopera.

Dlaczego o tym piszemy?

Zakup nowego domu czy mieszkania to często wydatek, który pochłania dorobek całego życia. Dlatego bezpieczeństwo wpłat przekazywanych na konto dewelopera jest tak ważne.